Kamera skal bidra til mindre rømming

Et nytt kamerasystem skal bidra til rask oppdaging av hull i oppdrettsmerder.

– Rømt oppdrettsfisk kan være historie. Vi har tatt miljøutfordringen til oppdrettsnæringa på alvor, og har konstruert ett overvåkingssystem som kan gi rømningssikre oppdrettsmerder.

Det hevder oppfinner og gründer Åge Skagen i Skagen Engineering, i en pressemelding om sitt nyutviklede og patentsøkte overvåkingssystem, som kan bidra til bedre kontroll på rømming av laks eller annen fisk fra oppdrettsmerder.

Systemet «skanner» systematisk hele oppdrettsnoten, på jakt etter skader og rifter. Skader på oppdrettsposene kan da oppdages på ett så tidlig tidspunkt, at det ikke er noen fare for rømming, hevder Skagen.

Systemet bruker avansert kamerastyring, noe som muliggjør at kameraene systematisk kan følge notveggen i horisontale og/ eller vertikale baner igjennom hele nota, på søk etter skader, forteller Skagen.

Nye fôrspreder- og vaskesystem

Skagen Engineering har også utviklet et nytt system som skal forhindre svinn og knusing av fôr ute i oppdrettsmerdene. Dette systemet kan også egne seg i værharde strøk, forteller Skagen.

Fôrsprederen kan fjernstyres ifra land, og i vind og strømrike farvann kan den fjernstyres motstrøms, til man finner den optimale fôringsposisjonen. Fisken rekker da å spise opp fôret, før strømmen ellers kunne tatt deler av fôret og ført det ut av nota, forteller Skagen.

– Kameraene følger fôringsprosessen nøye, og vil kunne bidra til å finne den optimale plasseringen av fôrspreder. Dette systemet vil dermed kunne gi en meget presis og kontrollerbar fôring, fremholder Skagen.

Selskapet har videre utviklet et nytt vaskesystem, for rengjøring av oppdrettsnøter som står i sjøen, uten bruk av ROV. Systemet fungerer etter samme prinsippet som overvåkingssystemet, og kan gi mindre stress for fisken og økt fiskevelferd, forteller Skagen.

Trenger kapital

– Skagen Engineering er også på utkikk etter mulige investorer som vil være med på å løfte dette spennende og miljøvennlige konseptet videre, heter det avslutningsvis i meldingen fra Skagen Engineering.