Samlet kunnskap om rømt laks og lus

Forskningsfondet FHF har samlet eksisterende kunnskap om rømt laks, lakselus og påvirkning på villaks.

Debatten om rømt laks, lakselus og påvirkningen av disse på villaksen har lenge vært gjenstand for en debatt preget av mange følelsesladete påstander, som det ikke alltid er vitenskapelig dekning for, skriver Forskningsfondet FHF i en pressemelding.

For å bidra til at debatten om forholdet mellom oppdrettslaks og villaks er mest mulig fakta- og kunnskapsbasert, har FHF fått utarbeidet uavhengige rapporter, der eksisterende vitenskapelig litteratur er gjennomgått av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Nofima.

Rapportene kan lastes ned ved å følge lenkene nederst i denne artikkelen.

Kunnskapsstatus grundig belyst

Basis for arbeidet har vært tre notat om henholdsvis rømt laks, lakselus og om statistikk som ble utarbeidet i 2010 for Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). Fagsjef for Havbruk i FHF, Kjell Maroni, forklarer at kunnskapsstatus, uenigheter og manglende eller usikker kunnskap, blir grundig belyst i rapportene.

– I tillegg ble samme konsulent som utarbeidet utgangspunkt-notatene engasjert for å gjennomgå de ulike rapportene og lage en samlerapport. Denne synliggjør områder med ulik tolkning av kunnskap, og tar også opp en del momenter som ikke er belyst i de andre rapportene, sier Maroni.

Samlerapport

Samlerapportens forfatter, Jan Arve Gjøvik, har skrevet rapporten basert på en kritisk gjennomgang av vitenskapelige publikasjoner, statistiske kilder og reviewene gjennomført av Nofima og NINA.

Denne vitenskapelige gjennomgangen av forholdet oppdrettslaks og villaks som nå er samlet, bør derfor være obligatorisk lesing for alle aktører i debatten, heter det i meldingen fra FHF.