Olav-Andreas Ervik ny konsernsjef i SalMar

Trond Williksen har i en periode ønsket avløsning som konsernsjef i SalMar ASA.

– Styret i SalMar har arbeidet med å finne hans erstatter, og har gleden av å kunne informere om at Olav-Andreas Ervik vil ta over som ny konsernsjef når Trond Williksen trer tilbake. Byttet skjer etter en periode hvor Williksen har ledet SalMar frem til rekordresultater gjennom styrket fokus på biologisk produksjon. Olav-Andreas Ervik kommer fra stillingen som konserndirektør oppdrett og vil tiltre som konsernsjef 10. april 2018, opplyser SalMar ASA i en børsmelding.

– Styret beklager at Trond Williksen ønsker avløsning som konsernsjef. Han har i rollen som CEO videreført SalMars satsing på å være ledende på biologisk produksjon. Gjennom dette har han bidratt til grunnlaget for en solid utvikling også i årene som kommer. Olav-Andreas Ervik kjenner SalMar-konsernet og kulturen godt, og med ham på plass vil SalMar stå meget godt rustet til å levere på vår uttalte ambisjon om å være det oppdrettsselskapet som er ledende på biologisk produksjon av laks, sier styreleder Atle Eide i SalMar.

Trond Williksen tiltrådte i stillingen som konsernsjef i SalMar høsten 2016. Når han nå har bedt om avløsning, vil han gå inn i rolle i Kverva med hvor han vil jobbe med strategisk utvikling av deler av Kvervas portefølje.

– SalMar har bak seg en periode med rekordresultater og vi har levert en betydelig verdiøkning for selskapets aksjonærer. Jeg har hatt en fantastisk periode i selskapet. Det å være leder av SalMar er spennende, men det er også krevende. De som kjenner meg, vet at jeg har hatt mine belastninger over de siste årene og jeg ønsker nå å fokusere mer på meg selv i en periode. Jeg er trygg på at SalMar i Olav-Andreas Ervik får en leder som er i stand til å bygge videre på det fundamentet som er i selskapet, sier Trond Williksen.

– SalMar er et fantastisk selskap med dyktige medarbeidere og en helt unik bedriftskultur. Jeg møter de fleste av dem på en viktig konsernsamling allerede kommende helg, og gleder meg til å jobbe videre dem og øvrige medarbeidere i SalMar. Vår ambisjon er å være verdens beste oppdrettsselskap, og vi skal lykkes, sier påtroppende konsernsjef i SalMar, Olav-Andreas Ervik.

Olav-Andreas Ervik (41) har over 20 års erfaring fra oppdrettsindustrien og har siden 2012 vært ansatt i SalMar. Før han i 2014 tiltrådte som Konserndirektør for oppdrett, var han daglig leder for SalMar Farming. Han har i tillegg hatt lederstillinger i Lerøy Midnor, Scottish Seafarms (50 prosent eiet av Salmar) og Lerøy Hydrotech. Ervik startet sin karriere som røkter og har gjennom det også erfaring fra praktisk oppdrett.

– Olav-Andreas Ervik kjenner SalMar-konsernet og kulturen godt, og med ham på plass vil SalMar stå meget godt rustet til å levere på vår uttalte ambisjon om å være det oppdrettsselskapet som er ledende på biologisk produksjon av laks, sier styreleder Atle Eide i SalMar og legger til; - undertegnede og resten av styret ser frem til å jobbe sammen med Ervik og hans team for å realisere målsettinger om å etablere Salmar som verdens beste oppdrettsselskap.

Bytte av konsernsjef skjer med effekt fra 10. april, men Trond Williksen vil være tilgjengelig for styret gjennom oppsigelsestiden på (seks måneder). Dette vil sikre selskapets interesser ved at man bidrar til en god overlevering av pågående engasjementer, opplyses det i meldingen.