Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10.000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms.

To sjømatavtalar blir signerte måndag 20. mai. Signeringa skjer i samband med besøk frå Kina sin veterinær- og tollminister. 
Last flere