Nærings- og fiskeridepartementet vil utarbeide en ny strategi som skal legge til rette for fremtidens havbruksnæring.
Last flere