Styrelederne i Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge mener kvotemeldingen er et godt utgangspunkt for videre drøfting.
Last flere