Styrelederne i Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge mener kvotemeldingen er et godt utgangspunkt for videre ...

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å utvide med en ny tredje konsesjon for trålfiske etter krill i denne runden.
Last flere