En ny avtale skal forhindre uregulert fiske i en internasjonal del av Polhavet og fremme forskning på fiskebestander i området.
Last flere