Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik skal møte turistfiskenæringa for å drøfte korleis ein kan ta eit oppgjer med dei useriøse aktørane.
Last flere