I sommer har det igjen vært mange rømmingshendelser fra oppdrettsanlegg. Fiskeriministeren er ikke fornøyd, og inviterer nå næringen til møte.
Last flere