Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan mot Pankreassykdom, for å hindre tap for næringen.

Styrelederne i Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge mener kvotemeldingen er et godt utgangspunkt for videre drøfting.
Last flere