Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å utvide med en ny tredje konsesjon for trålfiske etter krill i denne runden.

300 bedrifter og organisasjoner har gitt råd om hvordan vi kan gjøre klimaendringer, forsøpling og forurensning om til forretningsmuligheter.
Last flere