Fiskeriministeren gir i rekefiskerne sør for 62°N i Skagerrak og Nordsjøen tillatelse til å bruke sorteringsrist med såkalt krepseåpning i rekefisket.

KRONIKK: Natt til 31. juli 2009 grunnstøtte MV Full City ved Langesund. Hva var det egentlig som skjedde?
Last flere