En ny spesialrapport om hav og is fra FNs klimapanel, hevder at varmere og surere hav truer liv i havet og kan ramme fiskebestander ...

En ny spesialrapport om hav og is fra FNs klimapanel, hevder at varmere og surere hav truer liv i havet og kan ramme fiskebestander ...
Last flere