Med den nye sjømatindeksen OBSFX, vil investorer kunne handle børsnoterte produkter som følger sjømataksjene.
Last flere