Oppdrettsselskapet Nova Sea har vedtatt forelegget de fikk i etterkant av lakserømmingen fra oppdrettsanlegget i Sjona i midten av november 2007.

Oppdrettsselskapet Nova Sea har vedtatt forelegget de fikk i etterkant av lakserømmingen fra oppdrettsanlegget i Sjona i midten av november 2007.

I en «overordnet grovmasket vurdering av potensialet for en miljømessig bærekraftig kapasitetsøkning» anbefaler Fiskeridirektoratet å avvente ytterligere kapasitetsvekst i 2010.

Ukrainske myndigheter har utsatt gjennomføringen av sine nye veterinærbestemmelser for import av animalske produkter, herunder fisk, til 14. januar 2010.
Last flere