Fra et nytt datalaboratorium ved SINTEF, formet som en operasjonssentral og utstyrt med tung regnekraft, skal havbruksforskere og utstyrsleverandører hjelpe fiskeoppdrettere med å oppnå sikrere og ...

Fra et nytt datalaboratorium ved SINTEF, formet som en operasjonssentral og utstyrt med tung regnekraft, skal havbruksforskere og utstyrsleverandører hjelpe fiskeoppdrettere med å oppnå sikrere og ...

Nye vaksineforsøk viser at laksen utvikler mindre skader og oppnår høyere vekst med redusert dose vaksine enn ved full dose vaksine. Mengden virkestoff i vaksinen er den samme.

Havbruksnæringen stiller krav til egen kompetanse og velferdstilpasset teknologi i alle ledd. Et sentralt tema er etisk avliving av fisk.

Havforskningsinstituttets Erik Olsen og Thomas de lange Wenneck er på forskningstokt langs kysten av Mosambik for å kartlegge fiskeforekomster og bunnfauna med forskningsfartøyet «Dr. Fritjof Nansen».

Jordbrukerne har i alle tider pløyd åkeren for å komme til den mest grøderike jorda. Nå kan havbrukerne snart gjøre det samme; løfte opp næringsrikt dypvann slik at blåskjellene får rikelig med alger å beite på.

Gildeskål:  Med stor kraft sprengte den fire og en halv meter lange vågehvalen seg inn i nota nedenfra, og inn til oppdrettstorsken.

Fiskesykdommen furunkulose er påvist i Sanddøla, men grunneierne håper at lave temperaturer og nedbør skal stoppe utbruddet uten at det fører til massedød.

Nordlaks kunne ansatt over 60 nye medarbeidere i anlegget på Børøya, hvis bare regelverket tillot mer biomasse, mener Nordlaks. I dag går filetfabrikken med bare ett skift, mot tidligere to.
Last flere