To nye arter: en anemone og en hornkorall som ikke er funnet i Norge tidligere, er oppdaget under MAREANO sin kartlegging av havbunnen utenfor Nord-Norge.

Den russiske veterinærtjenesten har innført nye registreringsrutiner for fiskevirksomheter som ønsker å eksportere til Russland. De nye rutinene gjelder ikke virksomheter som produserer ...

Den norske matindustrien står foran mange utfordringer. Nå har bransjen samlet seg for å etablere en felles norsk forsknings- og utviklingsstrategi, gjennom Food for ...

To nye arter: en anemone og en hornkorall som ikke er funnet i Norge tidligere, er oppdaget under MAREANO sin kartlegging av havbunnen utenfor Nord-Norge.

Den russiske veterinærtjenesten har innført nye registreringsrutiner for fiskevirksomheter som ønsker å eksportere til Russland. De nye rutinene gjelder ikke virksomheter som produserer ...

Den norske matindustrien står foran mange utfordringer. Nå har bransjen samlet seg for å etablere en felles norsk forsknings- og utviklingsstrategi, gjennom Food for ...

Fiskeridirektør Liv Holmefjord møtte mandag fritids- og yrkesfiskere i Arendal for å diskutere Fiskeridirektoratets forslag til ny kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten. 

- Regjeringas tildeling av 65 nye oppdrettskonsesjoner er i full gang, men oppdrettsindustrien vil ha mer. Nå kreves både flere konsesjoner og økt maksimalt tillatt biomasse (MTB).

Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) er denne uken samlet på Madeira for å avholde sitt årlige møte.

Full tollfrihet mellom Norge og Gulfstatene. Handelsavtalen mellom EFTA-landene og Samarbeidsrådet for Gulfen (GCC) ble undertegnet på Hamar i dag.
Last flere