Bøkfjorden: Havforskningsinstituttet ble uteglemt fra SFTs høringsrunde om Sydvaranger Gruves søknad om økt utslippstillatelse til Bøkfjorden. Nå har SFT utsatt ...

Bøkfjorden: Havforskningsinstituttet ble uteglemt fra SFTs høringsrunde om Sydvaranger Gruves søknad om økt utslippstillatelse til Bøkfjorden. Nå har SFT utsatt ...

Kystverket og innovasjonsprosjektet MarSafe arrangerer 8. og 9. september i Vardø et seminar om blant annet kommunikasjon som et verktøy for sjøsikkerhet.

Store variasjoner i kroppsvekt har minimal innvirkning på fiskens svømmeevne. En ny innfallsvinkel ga spennende resultater for bergensforskere.
Last flere