Kystverket ønsker å selge mange gamle og små fiskerihavner ettersom fiskebåtene har blitt større og ...

Søndag 2. august ble Oljedirektoratets seismiske datainnsamling i Troms II nordvest for Senja avsluttet. Innsamlingen fortsetter enda noen dager i Nordland VII i ...

Kystverket ønsker å selge mange gamle og små fiskerihavner ettersom fiskebåtene har blitt større og ...

Søndag 2. august ble Oljedirektoratets seismiske datainnsamling i Troms II nordvest for Senja avsluttet. Innsamlingen fortsetter enda noen dager i Nordland VII i ...

Over 40 prosent av fritidsbåtbrukerne, vet ikke at det innføres et obligatorisk båtførersertifikat neste år.

Store natur- og friluftslivsverdier er truet av oljen som har lekket ut fra det havarerte lasteskipet «Full City» utenfor Langesund. Kystverket leder arbeidet med å begrense skadene.

Russiske kontrollstyresmakter har igjen kravd at norske farty skal legge fram "reiskapssertikat" ved fiske i russisk økonomisk sone.

Forskning tar tradisjonelt lang tid, og tid er som kjent penger. Derfor prøver man å finne en måte å forske fram bedre fôr på raskere enn i dag.
Last flere