Forskningsstasjonen i Matre har fått inn en laksefisk som er uvanlig på Vestlandet - en pukkellaks som hører hjemme på begge sider av Beringstredet.

Gulen: Ferja «Etne» skulle vore brukt til spikar, meiner styreleiar Stein-Inge Larsen i transportselskapet Byrknes ...

Forskningsstasjonen i Matre har fått inn en laksefisk som er uvanlig på Vestlandet - en pukkellaks som hører hjemme på begge sider av Beringstredet.

Gulen: Ferja «Etne» skulle vore brukt til spikar, meiner styreleiar Stein-Inge Larsen i transportselskapet Byrknes ...

I Skien lages et produkt som gjør at mikrober kan «spise» olje, uten skadelige avfalls-stoffer. Kystverket har blitt kontaktet, men er ikke interessert.

I slutten av mai fikk fisker Trond Sangolt en kongekrabbe i garnet utenfor Skogsvåg på Sotra. Fiskeridirektoratet ber nå politiet etterforske det sensasjonelle funnet som miljøkriminalitet.

Etter mye snorkling og noen dypdykk i Moelva utløser Thomas Guldvik harpunen. Øyeblikket etter ligger en oppdrettslaks, en hannlaks på åtte kilo, ved elvebredden.

NIFES har startet analysearbeidet av sjømat fanget i områdene ved det havarerte lasteskipet ”Full City” utenfor Langesund, slik at mattryggheten kan vurderes.

Dyrevernalliansen har vunnet frem med en klage på bruk av laks til forsøk. Klagen er i følge Dyrevernalliansen prinsipiell, og kan spare både fisk og andre dyr fra lignende forsøk fremover.

Langesund: - Oljen bør fjernes raskt slik at plante- og dyrearter kan reetablere seg i tilsølte områder, sier seniorforsker Torgeir Bakke i NIVA.

Torsdag 6. august ble Oljedirektoratets seismikkinnsamling i Nordland VII avsluttet. Dermed er myndighetene ferdige med den seismiske kartleggingen i Nordland VII og Troms II.
Last flere