Etter uhellet ved Langesund og på tampen av stortingsperioden, lover regjeringen nå ressurser til opprydding og nye tiltak som skal bidra til tryggere sjøfart.

Administrerende direktør i OLF, Per Terje Vold, mener SV forleder velgerne og opptrer useriøst ved å trekke oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja inn i ...

Etter uhellet ved Langesund og på tampen av stortingsperioden, lover regjeringen nå ressurser til opprydding og nye tiltak som skal bidra til tryggere sjøfart.

Administrerende direktør i OLF, Per Terje Vold, mener SV forleder velgerne og opptrer useriøst ved å trekke oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja inn i ...

Kystverket ønsker å selge mange gamle og små fiskerihavner ettersom fiskebåtene har blitt større og færre.

Søndag 2. august ble Oljedirektoratets seismiske datainnsamling i Troms II nordvest for Senja avsluttet. Innsamlingen fortsetter enda noen dager i Nordland VII i Vesterålen.

Over 40 prosent av fritidsbåtbrukerne, vet ikke at det innføres et obligatorisk båtførersertifikat neste år.

Store natur- og friluftslivsverdier er truet av oljen som har lekket ut fra det havarerte lasteskipet «Full City» utenfor Langesund. Kystverket leder arbeidet med å begrense skadene.

Russiske kontrollstyresmakter har igjen kravd at norske farty skal legge fram "reiskapssertikat" ved fiske i russisk økonomisk sone.
Last flere