Årets vågehvalsesong nærmer seg slutten, men trolig blir bare halve kvoten tatt ut, slik som for de to-tre foregående årene.

Natur og Ungdom går sterkt i mot regjeringens forvaltningsplan for Norskehavet, hvor regjeringen går inn for å åpne områder rundt Jan Mayen for ...

Årets vågehvalsesong nærmer seg slutten, men trolig blir bare halve kvoten tatt ut, slik som for de to-tre foregående årene.

Natur og Ungdom går sterkt i mot regjeringens forvaltningsplan for Norskehavet, hvor regjeringen går inn for å åpne områder rundt Jan Mayen for ...

Oppdrettsselskapet Nova Sea har vedtatt forelegget de fikk i etterkant av lakserømmingen fra oppdrettsanlegget i Sjona i midten av november 2007.

Fiskebåtredernes Forbund mener at kravet om kondemnering i forbindelse med strukturering har utspilt sin rolle og at kravet bør fjernes.

I en «overordnet grovmasket vurdering av potensialet for en miljømessig bærekraftig kapasitetsøkning» anbefaler Fiskeridirektoratet å avvente ytterligere kapasitetsvekst i 2010.

Ukrainske myndigheter har utsatt gjennomføringen av sine nye veterinærbestemmelser for import av animalske produkter, herunder fisk, til 14. januar 2010.
Last flere