Russiske kontrollstyresmakter har igjen kravd at norske farty skal legge fram "reiskapssertikat" ved fiske i russisk økonomisk sone.

Forskning tar tradisjonelt lang tid, og tid er som kjent penger. Derfor prøver man å finne en måte å forske fram bedre fôr på raskere enn i ...

Russiske kontrollstyresmakter har igjen kravd at norske farty skal legge fram "reiskapssertikat" ved fiske i russisk økonomisk sone.

Forskning tar tradisjonelt lang tid, og tid er som kjent penger. Derfor prøver man å finne en måte å forske fram bedre fôr på raskere enn i ...

Det har vært mistanke om utbrudd av sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på en oppdrettslokalitet i Skjervøy kommune, i Troms fylke. Denne mistanken er nå bekreftet og diagnosen er stadfestet.

Den seismiske datainnsamlinga har nå pågått i fire uker, og Havforskningsinstituttet har to linebåter og to garnbåter som fortsatt fisker i området for de seismiske undersøkelsene utenfor Vesterålen.

Meterologisk institutt er no i ferd med å installere den etterlengta vêrradaren på Stad. Radaren kan vere i drift i løpet av hausten.

Styreleder Tom Tobiassen i Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer kraftig mot uttalelsen som Nils Williksen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening kommer med i forhold til å legge ned Råfiskloven.
Last flere