Norges Sildesalgslag mener det er viktig å holde fokus på at silda blir høstet og forvaltet på en bærekrafitg måte, framfor nødvendigvis å legge inn føringer på hva fisken skal brukes til.

Fra et nytt datalaboratorium ved SINTEF, formet som en operasjonssentral og utstyrt med tung regnekraft, skal havbruksforskere og utstyrsleverandører hjelpe fiskeoppdrettere med å oppnå sikrere og ...

Norges Sildesalgslag mener det er viktig å holde fokus på at silda blir høstet og forvaltet på en bærekrafitg måte, framfor nødvendigvis å legge inn føringer på hva fisken skal brukes til.

Fra et nytt datalaboratorium ved SINTEF, formet som en operasjonssentral og utstyrt med tung regnekraft, skal havbruksforskere og utstyrsleverandører hjelpe fiskeoppdrettere med å oppnå sikrere og ...

Nye vaksineforsøk viser at laksen utvikler mindre skader og oppnår høyere vekst med redusert dose vaksine enn ved full dose vaksine. Mengden virkestoff i vaksinen er den samme.

Havbruksnæringen stiller krav til egen kompetanse og velferdstilpasset teknologi i alle ledd. Et sentralt tema er etisk avliving av fisk.

Havforskningsinstituttets Erik Olsen og Thomas de lange Wenneck er på forskningstokt langs kysten av Mosambik for å kartlegge fiskeforekomster og bunnfauna med forskningsfartøyet «Dr. Fritjof Nansen».

Jordbrukerne har i alle tider pløyd åkeren for å komme til den mest grøderike jorda. Nå kan havbrukerne snart gjøre det samme; løfte opp næringsrikt dypvann slik at blåskjellene får rikelig med alger å beite på.

Gildeskål:  Med stor kraft sprengte den fire og en halv meter lange vågehvalen seg inn i nota nedenfra, og inn til oppdrettstorsken.

Fiskesykdommen furunkulose er påvist i Sanddøla, men grunneierne håper at lave temperaturer og nedbør skal stoppe utbruddet uten at det fører til massedød.
Last flere