Styreleder Tom Tobiassen i Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer kraftig mot uttalelsen som Nils Williksen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening kommer med i forhold til å legge ned Råfiskloven.

Styreleder Tom Tobiassen i Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer kraftig mot uttalelsen som Nils Williksen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening kommer med i forhold til å legge ned Råfiskloven.

Styret i Fiskebåtredernes Forbund er svært skeptisk til vindmøller til havs. Det går fram av høringsuttalelsen om forslaget til lov om fornybar energiproduksjon til havs (Havenergiloven).

I uke 30 2009 var eksportprisen for fersk laks 37,97 kroner per kilo, en nedgang på 1 prosent sammenlignet med uken før.

Tross danske og grønlandske protester godkjente EUs utenriksministre i går et forbud mot import og handel med selprodukter i EU.

Børskursen for Marine Harvest steg med 8,3 prosent fredag 24. april og videre med 6,2 prosent mandag 27. april. Dette var rundt den helgen da nyhetsstrømmen om utbruddene av svineinfluensa i Mexico tok av.

En mann er brakt til sykehus med alvorlige skader etter at båten hans kjørte inn i en jernstang ved Daløya på Frøya natt til tirsdag.
Last flere