Statens Havarikommisjon for Transport er nå klar med en foreløpig rapport om forliset av skipet Full City ved Langesund.

Konsernet Domstein ASA hadde i andre kvartal 2009 driftsinntekter på kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i tilsvarende periode i 2008. 

Fiskebåtredernes Forbund foreslår at kvoten for nordøstarktisk sei blir 32.000 tonn mindre i 2010 enn i 2009.

I veke 34 2009 var eksportprisen for fersk laks 30,32 kroner per kilo, ein nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

Med ambisjoner om å forebygge og dempe konflikter knyttet til areal- og ressursbruken i kyst-Norge, ble forskningsprosjektet Integrert Kystforvaltning (iKyst) startet opp i vår.
Last flere