Den norske tråleren "Langøy", ble natt til lørdag oppbrakt av russiske grensestyrker og beordret til Murmansk. Det hele kan skyldes en ...

Den norske tråleren "Langøy", ble natt til lørdag oppbrakt av russiske grensestyrker og beordret til Murmansk. Det hele kan skyldes en ...

Regjeringen vil fremme forslag for Stortinget om en ny likviditetsordning for fiskeindustrien. Ordningen skal ha en låneramme på til sammen 250 mill kroner.

Norges Fiskarlag krever i et brev til Fiskeridirektoratet, at det, i fisket etter torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62º N, gis en kvoteøkning innefor lukket gruppe.

AKVA group lanserer Polarcirkel EcoNet for første gang i Norge under Aqua Nor. Noten er, ifølge selskapet, tilnærmet rømningssikker.

Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris for 2009 ble tirsdag kveld tildelt Redox AS under en mottagelse på Rica Nidelven Hotel i Trondheim.
Last flere