Regjeringa føreslår å auke strafferamma for grovt ulovleg fiske av vill laksefisk og innlandsfisk frå to til fem års ...

Regjeringa føreslår å auke strafferamma for grovt ulovleg fiske av vill laksefisk og innlandsfisk frå to til fem års ...
Last flere