Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å utvide med en ny tredje konsesjon for trålfiske etter krill i denne runden.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å utvide med en ny tredje konsesjon for trålfiske etter krill i denne runden.

300 bedrifter og organisasjoner har gitt råd om hvordan vi kan gjøre klimaendringer, forsøpling og forurensning om til forretningsmuligheter.

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10.000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms.
Last flere