Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen varsler fortsatt vekst i lakseoppdrett i 2010, med 5 prosent økning hos eksisterende anlegg, noe som møter reaksjoner fra NJFF og Norske Lakseelver.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen varsler fortsatt vekst i lakseoppdrett i 2010, med 5 prosent økning hos eksisterende anlegg, noe som møter reaksjoner fra NJFF og Norske Lakseelver.

Det er håp for verdens fiskebestander, mener forskere som har studert ti marine økosystemer med til sammen 166 bestander verden over.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen møter i dag Brasils fiskeriminister for blant annet å diskutere hvordan Norge kan bidra til mer miljøvennlig matproduksjon gjennom fiskeoppdrett i Amazonas.

Austevoll Seafood konsernet oppnådde i andre kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 2 900,9 mot MNOK 860,4 i tilsvarende kvartal året før.

Lerøy Seafood Group konsernet hadde i 2. kvartal 2009 en omsetning på 1.823 millioner  kroner, noe som er  en oppgang fra 1.515 millioner kroner i samme periode i år 2008.

Tre fylkesordførarar frå Vestlandet stod i dag for den offisielle opninga av Vestlandet sin fellesstand på akvakulturmessa Aqua Nor i Trondheim.
Last flere