WWF er kritisk til at regjeringen vil øke biomassen i oppdrettsnæringen, og mener at Fiskeri- og kystministeren må kreve at oppdrettsindustrien blir bærekraftig før det tillates videre ...

WWF er kritisk til at regjeringen vil øke biomassen i oppdrettsnæringen, og mener at Fiskeri- og kystministeren må kreve at oppdrettsindustrien blir bærekraftig før det tillates videre ...

Som ihuga laksefiskar er kong Harald kjent med lakselusa. På Havforskingsinstituttet sin messestand vart han oppdatert på den blodtørstige parasitten. Det endte med eit lattermildt grøss. 

- Regjeringens beslutning om å legge til rette for en moderat vekst i havbrukssektoren også i 2010, er klok og fremtidsrettet, sier styreleder Ole-Eirik Lerøy i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Erfaringer fra to FHF-finansierte prosjekter ved Marine Harvest i Rogaland, samt planer i norsk havbruksnæring for de neste årene, tilsier at slakting direkte fra oppdrettsmerd vil øke i omfang.

Regjeringa mener det er rom for bærekraftig vekst i lakseoppdrettsnæringen i 2010, men det blir ikke nye konsesjoner. Det vil bli tilbudt fem prosent økt kapasitet for eksisterende tillatelser (økt maksimal tillatt biomasse).

Fiskeri og kystdepartementet fastsatte i dag, 18. august, en ny forskrift om bekjempelse av lakselus.
Last flere