Fiskebåtredernes Forbund kritiserer Oljedirektoratet for dårlig informasjon om seismikkaktiviteten. I flere tilfeller har det vist seg vanskelig å komme i kontakt med fiskerikyndig om bord i seismikkfartøyene.

Norsk saltfisk og klippfisknæring kjøper hvert år salt for over 100 millioner norske kroner. Men kostnadene kan reduseres.

Under et arrangement på ARTE FAQ i Moskva den 23. april presenterte Aleksej Zimin, matskribent og sjefredaktør i bladet "Afisha Eda" ("Matplakaten"), to helt nye silderetter.
Last flere