Austevoll Seafood konsernet oppnådde i andre kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 2 900,9 mot MNOK 860,4 i tilsvarende kvartal året før.

Lerøy Seafood Group konsernet hadde i 2. kvartal 2009 en omsetning på 1.823 millioner  kroner, noe som er  en oppgang fra 1.515 millioner kroner i samme periode i år ...

Austevoll Seafood konsernet oppnådde i andre kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 2 900,9 mot MNOK 860,4 i tilsvarende kvartal året før.

Lerøy Seafood Group konsernet hadde i 2. kvartal 2009 en omsetning på 1.823 millioner  kroner, noe som er  en oppgang fra 1.515 millioner kroner i samme periode i år ...

WWF er kritisk til at regjeringen vil øke biomassen i oppdrettsnæringen, og mener at Fiskeri- og kystministeren må kreve at oppdrettsindustrien blir bærekraftig før det tillates videre vekst.

Som ihuga laksefiskar er kong Harald kjent med lakselusa. På Havforskingsinstituttet sin messestand vart han oppdatert på den blodtørstige parasitten. Det endte med eit lattermildt grøss. 

- Regjeringens beslutning om å legge til rette for en moderat vekst i havbrukssektoren også i 2010, er klok og fremtidsrettet, sier styreleder Ole-Eirik Lerøy i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Erfaringer fra to FHF-finansierte prosjekter ved Marine Harvest i Rogaland, samt planer i norsk havbruksnæring for de neste årene, tilsier at slakting direkte fra oppdrettsmerd vil øke i omfang.
Last flere