Norges Fiskarlag krever i et brev til Fiskeridirektoratet, at det, i fisket etter torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62º N, gis en kvoteøkning innefor lukket gruppe.

AKVA group lanserer Polarcirkel EcoNet for første gang i Norge under Aqua Nor. Noten er, ifølge selskapet, tilnærmet ...

Norges Fiskarlag krever i et brev til Fiskeridirektoratet, at det, i fisket etter torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62º N, gis en kvoteøkning innefor lukket gruppe.

AKVA group lanserer Polarcirkel EcoNet for første gang i Norge under Aqua Nor. Noten er, ifølge selskapet, tilnærmet ...

Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris for 2009 ble tirsdag kveld tildelt Redox AS under en mottagelse på Rica Nidelven Hotel i Trondheim.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen varsler fortsatt vekst i lakseoppdrett i 2010, med 5 prosent økning hos eksisterende anlegg, noe som møter reaksjoner fra NJFF og Norske Lakseelver.

Det er håp for verdens fiskebestander, mener forskere som har studert ti marine økosystemer med til sammen 166 bestander verden over.
Last flere