Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen møter i dag Brasils fiskeriminister for blant annet å diskutere hvordan Norge kan bidra til mer miljøvennlig matproduksjon gjennom fiskeoppdrett i Amazonas.

Austevoll Seafood konsernet oppnådde i andre kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 2 900,9 mot MNOK 860,4 i tilsvarende kvartal året ...

Lerøy Seafood Group konsernet hadde i 2. kvartal 2009 en omsetning på 1.823 millioner  kroner, noe som er  en oppgang fra 1.515 millioner kroner i samme periode i år ...

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen møter i dag Brasils fiskeriminister for blant annet å diskutere hvordan Norge kan bidra til mer miljøvennlig matproduksjon gjennom fiskeoppdrett i Amazonas.

Austevoll Seafood konsernet oppnådde i andre kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 2 900,9 mot MNOK 860,4 i tilsvarende kvartal året ...

Lerøy Seafood Group konsernet hadde i 2. kvartal 2009 en omsetning på 1.823 millioner  kroner, noe som er  en oppgang fra 1.515 millioner kroner i samme periode i år ...

Tre fylkesordførarar frå Vestlandet stod i dag for den offisielle opninga av Vestlandet sin fellesstand på akvakulturmessa Aqua Nor i Trondheim.

WWF er kritisk til at regjeringen vil øke biomassen i oppdrettsnæringen, og mener at Fiskeri- og kystministeren må kreve at oppdrettsindustrien blir bærekraftig før det tillates videre vekst.

Som ihuga laksefiskar er kong Harald kjent med lakselusa. På Havforskingsinstituttet sin messestand vart han oppdatert på den blodtørstige parasitten. Det endte med eit lattermildt grøss. 

- Regjeringens beslutning om å legge til rette for en moderat vekst i havbrukssektoren også i 2010, er klok og fremtidsrettet, sier styreleder Ole-Eirik Lerøy i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.
Last flere