Regjeringa mener det er rom for bærekraftig vekst i lakseoppdrettsnæringen i 2010, men det blir ikke nye konsesjoner. Det vil bli tilbudt fem prosent økt kapasitet for eksisterende tillatelser ...

Fiskeri og kystdepartementet fastsatte i dag, 18. august, en ny forskrift om bekjempelse av ...

Regjeringa mener det er rom for bærekraftig vekst i lakseoppdrettsnæringen i 2010, men det blir ikke nye konsesjoner. Det vil bli tilbudt fem prosent økt kapasitet for eksisterende tillatelser ...

Fiskeri og kystdepartementet fastsatte i dag, 18. august, en ny forskrift om bekjempelse av ...

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å opne for at dei som vidareforedlar ein vesentleg del av sin eigen fisk, kan flytte biomasse over regiongrensene når dei har oppdrettsløyve på begge sider av grensa.

Selv om norske produsenter er ledende leverandører av fiskeoljer, så er det lite med omega-3 som utvinnes fra norsk råstoff.

WWF støtter et forbud mot tungolje, men mener at kravet om redusert svovelutslipp ikke hindrer bruk av tungolje, og at problemet med skipsuhell og oljesøl fra tungolje ikke er løst.

Aker Seafoods oppnådde i første halvår et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 106 millioner kroner, mot 134 millioner kroner i første halvår 2008.

Marine Farms økte omsetningen med 18 prosent i 2. kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Litt før kl 18.00, mandag 17. august, ankret havaristen ”Full City” opp ved Nato-kaia ved Eikstrand i Bamble kommune. Det er ikke meldt om oljelekkasjer i forbindelse med slepet.
Last flere