Etter auka bruk av lusemidlar i fiskeoppdrett, har NIFES på oppdrag frå Mattilsynet, undersøkt fleire prøvar for dei kitinhemmande lusemidla diflu- og teflubenzuron.

Emballasjen skal oppfylle mange ønsker. På Matpakking – Nofimas første fagdag om emballering var miljø, design og teknologiske nyvinninger i ...

TYSFJORD: Taste of North var spent på den sensoriske kvaliteten på sin nye einerøkte laksebiff. De brukte Nofimas sensorisk panel for å få analysert sitt nye ...

Informasjonsheftet Hav og Helse, som på en lettfattelig måte oppsummerer sammenhengen mellom sjømat og helse, gis nå ut på engelsk.

Vulkanutbruddet på Island og spredning av vulkanaske, vil sannsynligvis ikke påvirke mattryggheten med fisk, mener NIFES.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) konstaterte lave nivåer av fremmedstoffer i oppdrettsfisk i 2009, og en nedgang for sum dioksiner.
Last flere