Fiskesykdommen furunkulose er påvist i Sanddøla, men grunneierne håper at lave temperaturer og nedbør skal stoppe utbruddet uten at det fører til massedød.

Nordlaks kunne ansatt over 60 nye medarbeidere i anlegget på Børøya, hvis bare regelverket tillot mer biomasse, mener Nordlaks. I dag går filetfabrikken med bare ett skift, mot tidligere ...

- Oppdrett av fisk er i dag en stor trussel mot villaksen, og oppdrettsvirksomheten vil kunne utrydde hele bestander hvis utviklingen får fortsette, mener Direktoratet for naturforvaltning ...

Konserndirektør Kjell Bjordal har idag den 14.08.2009 kjøpt 14.800 aksjer i Cermaq (CEQ), på snittkurs kroner ...

Fiskesykdommen furunkulose er påvist i Sanddøla, men grunneierne håper at lave temperaturer og nedbør skal stoppe utbruddet uten at det fører til massedød.

Nordlaks kunne ansatt over 60 nye medarbeidere i anlegget på Børøya, hvis bare regelverket tillot mer biomasse, mener Nordlaks. I dag går filetfabrikken med bare ett skift, mot tidligere ...

- Oppdrett av fisk er i dag en stor trussel mot villaksen, og oppdrettsvirksomheten vil kunne utrydde hele bestander hvis utviklingen får fortsette, mener Direktoratet for naturforvaltning ...

Konserndirektør Kjell Bjordal har idag den 14.08.2009 kjøpt 14.800 aksjer i Cermaq (CEQ), på snittkurs kroner ...

Arbeidet med å fjerne oljen om bord i ”Full City”, som grunnstøtte ved Langesund, er nå kommet så langt at det er godt håp om å kunne trekke havaristen av grunn førstkommende mandag.

Forbrukerne tror fersk fisk i fiskedisken maks er to-tre dager gammel. Men det er sjelden den er så nyfanget. Snart kan kundene kreve å få vite hvor gammel fisken er. Det kan bli en utfordring for norsk fiskerinæring.  

Marine Harvest leverer et driftsresultat før verdijusteringer på 257 millioner kroner i andre kvartal, mot 145 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

UiB-forsker Marianne Brattås skulle analysere fiskeprotein i Moskva. Men den russiske tollen var ikke interessert i samarbeid.

SFT krevde tidligere i sommer at GDF Suez skal samle opp borekaks og partikkelholdig borevæske ved boring på Sularevet. Vedtaket ble påklaget av Greenpeace, som ønsker krav om nullutslipp.

Forskerne ved Nofima Mat i Stavanger ser mange fordeler med risting. Varmebehandling ved horisontal risting, såkalt shaka-teknologi, gir raskere oppvarming og bedre sensorisk kvalitet.
Last flere