Fiskebåtredernes Forbund kritiserer Oljedirektoratet for dårlig informasjon om seismikkaktiviteten. I flere tilfeller har det vist seg vanskelig å komme i kontakt med fiskerikyndig om bord i seismikkfartøyene.

Norsk saltfisk og klippfisknæring kjøper hvert år salt for over 100 millioner norske kroner. Men kostnadene kan reduseres.

Under et arrangement på ARTE FAQ i Moskva den 23. april presenterte Aleksej Zimin, matskribent og sjefredaktør i bladet "Afisha Eda" ("Matplakaten"), to helt nye silderetter.

Fiskeri- og kystdepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, samt Landbruks- og matdepartementet, fastsatt en ny forskrift om meldeplikt for utlevering og bruk av legemidler til dyr.

Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag søker nå Fiskeri- og Kystdepartementet om å få omdisponere de statlige garantirammene fra garantirammer til risikolån.
Last flere