I en «overordnet grovmasket vurdering av potensialet for en miljømessig bærekraftig kapasitetsøkning» anbefaler Fiskeridirektoratet å avvente ytterligere kapasitetsvekst i ...

Ukrainske myndigheter har utsatt gjennomføringen av sine nye veterinærbestemmelser for import av animalske produkter, herunder fisk, til 14. januar ...

I en «overordnet grovmasket vurdering av potensialet for en miljømessig bærekraftig kapasitetsøkning» anbefaler Fiskeridirektoratet å avvente ytterligere kapasitetsvekst i ...

Ukrainske myndigheter har utsatt gjennomføringen av sine nye veterinærbestemmelser for import av animalske produkter, herunder fisk, til 14. januar ...

FrP tror på fredelig sameksistens mellom olje og fisk i Lofoten og Vesterålen. Partiet mener miljøvernere fra Oslo har som mål å maksimere konfliktnivået i Lofoten og Vesterålen.
Last flere