Norge eksporterte hvitfiskprodukter, inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk, for 4,4 milliarder kroner i første halvår i 2009.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt nye regler som skal gjelde for all havbruks- og kultiveringsvirksomhet i de nasjonale laksevassdragene og ...

Eksportverdien av norsk sjømat var første halvår 2009 på 20,6 milliarder kroner. Ifølge tall fra Eksportutvalget for fisk er det 2,9 milliarder kroner over rekorden som ble satt i ...

Det blir en stor utfordring å skape en velfungerende fiskeripolitikk for EU. Den nåværende felles fiskeripolitikken har så mange svakheter at det er vanskelig å ikke være ...

Norge eksporterte hvitfiskprodukter, inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk, for 4,4 milliarder kroner i første halvår i 2009.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt nye regler som skal gjelde for all havbruks- og kultiveringsvirksomhet i de nasjonale laksevassdragene og ...

Eksportverdien av norsk sjømat var første halvår 2009 på 20,6 milliarder kroner. Ifølge tall fra Eksportutvalget for fisk er det 2,9 milliarder kroner over rekorden som ble satt i ...

Det blir en stor utfordring å skape en velfungerende fiskeripolitikk for EU. Den nåværende felles fiskeripolitikken har så mange svakheter at det er vanskelig å ikke være ...

Regjeringen foreslår at båtførere som tas for grove overtredelser ved kjøring av fritidsbåt, skal ilegges et kjøreforbud på minimum 1 år.

Fiskeri og havbruksnæringens fond (FHF) i tett samarbeid med pelagisk konsumindustri styrker i disse dager grunnlaget for fremtidsrettet industridrevet forskning og utvikling. 

I august 2008 varslet fiskeri- og kystminister Helga Pedersen at hun vil innføre nye merkekrav for fiskeprodukter i Norge. Fiskeri- og kystdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift om slike merkekrav.

Eit stort prosjekt med etterutdanning av maskinpersonell i havfiskeflåten er no i gang. I alt har 114 maskinassistentar meldt seg til kursa.

Folketrygdfondet har økt sitt eierskap i Marine Harvest, og  meldte i dag at fondet har kommet over flaggegrensen ved fem prosent eierandel.

Fiskebåtredernes Forbund vil ha en kraftig opptrapping av ressursforskningen, og ber regjeringen om å utarbeide en langsiktig strategi for økt satsing på ressursforskning.
Last flere