Hensynet til en lokal torskestamme, hindrer utbygging av Justsvik småbåthavn i Kristiansand.

- Det er på tide å anerkjenne at selen i Norge er mer til plage enn gagn for lokalbefolkninga på kysten, mener Norske Samers Riksforbund.
Last flere