Ifølge torsdagens iskart fra met.no skulle toktet Arctic Tipping Points ikke nådd til området ved øya Hopen i Barentshavet, men området var ...

Ifølge torsdagens iskart fra met.no skulle toktet Arctic Tipping Points ikke nådd til området ved øya Hopen i Barentshavet, men området var ...

- Det er trålerne som ødelegger i havet. Det er nå min mening. Jeg er ikke bekymret for oljevirksomheten. I Nordsjøen er det da mye fisk rundt oljeplattformene.

Havforskningsinstituttet ønsker vevsprøver i forbindelse med et nasjonalt pilotprosjektet, der målet er å etablere en ny metode for å kartlegge gytefelt i åpne fjordsystemer.

Regjeringa la i dag fram ei melding for Stortinget om norsk sjøpattedyrpolitikk. Meldinga er ei oppfølging av dei vedtaka Stortinget gjorde då den førre sjøpattedyrmeldinga vart drøfta i 2004.
Last flere