Surofi ( Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag) ligger noen millioner foran fjoråret i omsetning så langt i år.

I veke 26 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,73 kroner per kilo, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka ...

Fiskeri- og kystdepartementet har utnevnt nytt styre for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for perioden 1. juli 2009 – 1. januar ...

Surofi ( Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag) ligger noen millioner foran fjoråret i omsetning så langt i år.

I veke 26 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,73 kroner per kilo, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka ...

Fiskeri- og kystdepartementet har utnevnt nytt styre for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for perioden 1. juli 2009 – 1. januar ...

To brødre fra Karlsøy er i Nord-Troms tingrett dømt for brudd på loven om saltvannsfiske, etter triksing med levering og sluttsedler.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen vil fra 1. til 3. juli møte de øvrige nordiske ministrene, med ansvar for fiskeri og landbruk, under ministermøte i Nordisk Ministerråd i Ísafjörður på Island.

Nofima Ingrediens har forsket fram et pulverprodukt som inneholder sildemelke. Dette er nå klart til testing ved Haukeland sykehus i Bergen. I fremtiden kan pulveret bidra til bedre helse for feilernærte barn i Afrika.

- Når vi tidlig har kunnskap om uønskede effekter av oppdrett, kan også tiltakene settes inn i tide, sier Sigve Nordrum, programstyreleder for HAVBRUK.

Ny doktorgrad: Christel Krossøy disputerer tirsdag 30. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Vitamin K in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) with emphasis on bone”.
Last flere