Under et arrangement på ARTE FAQ i Moskva den 23. april presenterte Aleksej Zimin, matskribent og sjefredaktør i bladet "Afisha Eda" ("Matplakaten"), to helt nye silderetter.

Fiskeri- og kystdepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, samt Landbruks- og matdepartementet, fastsatt en ny forskrift om meldeplikt for utlevering og bruk av legemidler til ...

Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag søker nå Fiskeri- og Kystdepartementet om å få omdisponere de statlige garantirammene fra garantirammer til ...

Under et arrangement på ARTE FAQ i Moskva den 23. april presenterte Aleksej Zimin, matskribent og sjefredaktør i bladet "Afisha Eda" ("Matplakaten"), to helt nye silderetter.

Fiskeri- og kystdepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, samt Landbruks- og matdepartementet, fastsatt en ny forskrift om meldeplikt for utlevering og bruk av legemidler til ...

Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag søker nå Fiskeri- og Kystdepartementet om å få omdisponere de statlige garantirammene fra garantirammer til ...

Norge eksporterte hvitfiskprodukter, inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk, for 4,4 milliarder kroner i første halvår i 2009.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt nye regler som skal gjelde for all havbruks- og kultiveringsvirksomhet i de nasjonale laksevassdragene og –fjordene.

Eksportverdien av norsk sjømat var første halvår 2009 på 20,6 milliarder kroner. Ifølge tall fra Eksportutvalget for fisk er det 2,9 milliarder kroner over rekorden som ble satt i 2008.

Det blir en stor utfordring å skape en velfungerende fiskeripolitikk for EU. Den nåværende felles fiskeripolitikken har så mange svakheter at det er vanskelig å ikke være pessimistisk.

Regjeringen foreslår at båtførere som tas for grove overtredelser ved kjøring av fritidsbåt, skal ilegges et kjøreforbud på minimum 1 år.

Fiskeri og havbruksnæringens fond (FHF) i tett samarbeid med pelagisk konsumindustri styrker i disse dager grunnlaget for fremtidsrettet industridrevet forskning og utvikling. 

I august 2008 varslet fiskeri- og kystminister Helga Pedersen at hun vil innføre nye merkekrav for fiskeprodukter i Norge. Fiskeri- og kystdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift om slike merkekrav.
Last flere