Eit stort prosjekt med etterutdanning av maskinpersonell i havfiskeflåten er no i gang. I alt har 114 maskinassistentar meldt seg til kursa.

Folketrygdfondet har økt sitt eierskap i Marine Harvest, og  meldte i dag at fondet har kommet over flaggegrensen ved fem prosent ...

Eit stort prosjekt med etterutdanning av maskinpersonell i havfiskeflåten er no i gang. I alt har 114 maskinassistentar meldt seg til kursa.

Folketrygdfondet har økt sitt eierskap i Marine Harvest, og  meldte i dag at fondet har kommet over flaggegrensen ved fem prosent ...

Fiskebåtredernes Forbund vil ha en kraftig opptrapping av ressursforskningen, og ber regjeringen om å utarbeide en langsiktig strategi for økt satsing på ressursforskning.

I 2008 var 35 prosent av fangsten i Lakselva på Senja oppdrettslaks. I år er det knapt observert oppdrettslaks i elva.
Last flere