Fisk og sjødyr blir stadig viktigere som proteinkilde for mennesker. Akvakultur av, i hovedsak fisk og skalldyr, produserer i dag omkring 44 prosent av all animalsk protein på ...

Mens næringen selv sliter med følger av finanskrisen, har både regjeringen og forskerne tro på torskeoppdrett som et supplement til villtorsk. Nå foreligger en ny 10-årsplan for koordinert ...

Fisk og sjødyr blir stadig viktigere som proteinkilde for mennesker. Akvakultur av, i hovedsak fisk og skalldyr, produserer i dag omkring 44 prosent av all animalsk protein på ...

Mens næringen selv sliter med følger av finanskrisen, har både regjeringen og forskerne tro på torskeoppdrett som et supplement til villtorsk. Nå foreligger en ny 10-årsplan for koordinert ...

En fisker fra Bømlo er tiltalt for å ha latt fire settinger, med til sammen 192 breiflabbgarn, stå urøktet i syv uker. Reglene sier at en skal  se til breiflabbgarn minimum annenhver dag.

Det ble eksportert sild for 2,1 milliarder kroner første halvår 2009, noe som tilsvarer en oppgang på 466 millioner eller 28 prosent i forhold til første halvår 2008.

Under 30 knops nordavind og grov sjø klarte Kystvakta å slepe en tråler med motorhavari til fastlandet. - Hjelpen som vi har fått i dag er helt uvurderlig, sier skipper på tråleren, Ansgar Gjendem.
Last flere