Vega Sjøfarm og Sømna Fiskeoppdrett jubler over hver sin laksekonsesjon. Tilsagnet setter fart på planene om lakseslakteri.

Fiskeoppdrett er mat, men også forskning. 30 prosent av norske barn og unge forbinder fiskeoppdrett med forskning, og 20 prosent kan tenke seg å jobbe med fiskeoppdrett.
Last flere