Fiskeoppdrett er mat, men også forskning. 30 prosent av norske barn og unge forbinder fiskeoppdrett med forskning, og 20 prosent kan tenke seg å jobbe med fiskeoppdrett.

Hensynet til en lokal torskestamme, hindrer utbygging av Justsvik småbåthavn i Kristiansand.
Last flere