Tore Sahlin ved fiskemottaket til Fjordfisk på Vesterøy, har merket en markert nedgang i leveransene av reker. Forklaringen er maneter som tetter reketrålene.

Det nye forslaget til forskrift, omfatter blant annet forslag om differensierte tiltaksgrenser, endrede krav om telling og registrering, ny tellemetodikk med ...

Ordfører Arild Kjerpeseth i Meløy føler seg lurt av ledelsen i Codfarmers, etter at det ble klart at selskapet har inngått en intensjonsavtale om kjøp av slaktetjenester fra Aker Seafoods ...

Tore Sahlin ved fiskemottaket til Fjordfisk på Vesterøy, har merket en markert nedgang i leveransene av reker. Forklaringen er maneter som tetter reketrålene.

Det nye forslaget til forskrift, omfatter blant annet forslag om differensierte tiltaksgrenser, endrede krav om telling og registrering, ny tellemetodikk med ...

Ordfører Arild Kjerpeseth i Meløy føler seg lurt av ledelsen i Codfarmers, etter at det ble klart at selskapet har inngått en intensjonsavtale om kjøp av slaktetjenester fra Aker Seafoods ...

Nofima Marked representerer Norge i et nytt toårig EU-prosjekt (BrightAnimal) som skal se på bruk av moderne teknologi i oppdrett av storfe, gris, kylling og laks.

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), set i desse dagar i gong eit prosjekt for å sjå på korleis ein kan gjennomføre suksessfull produktdifferensiering i sjømatnæringa.

Codfarmers ASA har i dag ingått avtale med enkelte aksjeeiere i NAP Marine AS om kjøp av minimum 51 prosent av aksjene i NAP Marine.

ODs seismikkinnsamling starter 29. juni. 100 fiskere har undertegnet frikjøpsavtale. Innsamlingen av 3D-seismikk starter først i Vesterålen (Nordland VII) med fartøyet Geo Pacific.

Codfarmers ASA har besluttet å gjennomføre en aksjeemisjon rettet mot norske og internasjonale profesjonelle investorer i perioden 25. juni til 08.00 den 26. juni 2009.
Last flere