- Det er på tide å anerkjenne at selen i Norge er mer til plage enn gagn for lokalbefolkninga på kysten, mener Norske Samers ...

- Det er på tide å anerkjenne at selen i Norge er mer til plage enn gagn for lokalbefolkninga på kysten, mener Norske Samers ...

I veke 27 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,10 kroner per kilo, ein oppgang på 1 prosent samanlikna med veka før.

Fisk og sjødyr blir stadig viktigere som proteinkilde for mennesker. Akvakultur av, i hovedsak fisk og skalldyr, produserer i dag omkring 44 prosent av all animalsk protein på kloden.

Mens næringen selv sliter med følger av finanskrisen, har både regjeringen og forskerne tro på torskeoppdrett som et supplement til villtorsk. Nå foreligger en ny 10-årsplan for koordinert satsing på torsk.

En fisker fra Bømlo er tiltalt for å ha latt fire settinger, med til sammen 192 breiflabbgarn, stå urøktet i syv uker. Reglene sier at en skal  se til breiflabbgarn minimum annenhver dag.

Det ble eksportert sild for 2,1 milliarder kroner første halvår 2009, noe som tilsvarer en oppgang på 466 millioner eller 28 prosent i forhold til første halvår 2008.
Last flere