Søndag 28. juni synte den tyske tv kanalen Norddeutscher Rundfunk (NDR) et 45 minutter langt program med reportasjer hovedsakelig fra Sunnmøre.

Fiskeridirektoratet vil forhindre at uforholdsmessig store kystfartøy taes i bruk i norsk fiske, og innfører derfor en størrelsesbegrensning for rom som holdes utenom lasteromsvolumet på 300 ...

Fiskarlaget tok i vår initiativ til en vesentlig forbedring av garantilottordningen. Nå har Fiskeri- og kystdepartementet etterkommet Fiskarlagets ...

Årsrapport: I 2008 kom det 1304 meldinger til Kystverkets beredskapsvaktlag. Av disse var 439 hendelser utslipp av forurensning til sjø, vassdrag eller på land med en total innrapportert mengde ...

Søndag 28. juni synte den tyske tv kanalen Norddeutscher Rundfunk (NDR) et 45 minutter langt program med reportasjer hovedsakelig fra Sunnmøre.

Fiskeridirektoratet vil forhindre at uforholdsmessig store kystfartøy taes i bruk i norsk fiske, og innfører derfor en størrelsesbegrensning for rom som holdes utenom lasteromsvolumet på 300 ...

Fiskarlaget tok i vår initiativ til en vesentlig forbedring av garantilottordningen. Nå har Fiskeri- og kystdepartementet etterkommet Fiskarlagets ...

Årsrapport: I 2008 kom det 1304 meldinger til Kystverkets beredskapsvaktlag. Av disse var 439 hendelser utslipp av forurensning til sjø, vassdrag eller på land med en total innrapportert mengde ...

Fristen for å komme med innspill til Fiskeridirektoratets høringsnotater om «kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerakkysten» og «sorteringsrist i reketrål» er utsatt til 1. september.

Avdelingsdirektør Tormod Lunde hos Kystverket i Ålesund, sier at det er unntakstilstander på juridisk avdeling. Bakgrunnen er at Kystverket er pålagt å utarbeide den nye havne- og farvannsloven.

I løpet av det siste året har flere enn 1.000 barnehageansatte lært hvordan og hvorfor de skal sette mer sjømat på menyen.

BJOA: Vest Marine AS har funnet hull i to av tre merder, og har meldt fra om at fisk kan ha rømt.

Sjef for Kripos, Odd Olsen Ingerø, er i statsråd i dag åremålsbeskikket som ny sysselmann på Svalbard for en periode på tre år. Ingerø var også sysselmann fra 2001 til 2005.

Mattilsynet har påvist en farlig algegift i Midt-Troms, og advarer nå folk mot å spise skjell som man plukker selv i dette området.

Over 50 deltakere samlet seg til fagmøte om forskning og utvikling innen foredling av laks, som ble arrangert på Hell 17. og 18. juni.
Last flere