Under 30 knops nordavind og grov sjø klarte Kystvakta å slepe en tråler med motorhavari til fastlandet. - Hjelpen som vi har fått i dag er helt uvurderlig, sier skipper på tråleren, Ansgar ...

Under 30 knops nordavind og grov sjø klarte Kystvakta å slepe en tråler med motorhavari til fastlandet. - Hjelpen som vi har fått i dag er helt uvurderlig, sier skipper på tråleren, Ansgar ...

Fiskebåtredernes Forbund kritiserer Oljedirektoratet for dårlig informasjon om seismikkaktiviteten. I flere tilfeller har det vist seg vanskelig å komme i kontakt med fiskerikyndig om bord i seismikkfartøyene.
Last flere