I 2008 var 35 prosent av fangsten i Lakselva på Senja oppdrettslaks. I år er det knapt observert oppdrettslaks i ...

I 2008 var 35 prosent av fangsten i Lakselva på Senja oppdrettslaks. I år er det knapt observert oppdrettslaks i ...

Surofi ( Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag) ligger noen millioner foran fjoråret i omsetning så langt i år.

I veke 26 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,73 kroner per kilo, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

Fiskeri- og kystdepartementet har utnevnt nytt styre for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for perioden 1. juli 2009 – 1. januar 2011.
Last flere