Regjeringen foreslår at båtførere som tas for grove overtredelser ved kjøring av fritidsbåt, skal ilegges et kjøreforbud på minimum 1 ...

Fiskeri og havbruksnæringens fond (FHF) i tett samarbeid med pelagisk konsumindustri styrker i disse dager grunnlaget for fremtidsrettet industridrevet forskning og ...

I august 2008 varslet fiskeri- og kystminister Helga Pedersen at hun vil innføre nye merkekrav for fiskeprodukter i Norge. Fiskeri- og kystdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift om slike ...

Regjeringen foreslår at båtførere som tas for grove overtredelser ved kjøring av fritidsbåt, skal ilegges et kjøreforbud på minimum 1 ...

Fiskeri og havbruksnæringens fond (FHF) i tett samarbeid med pelagisk konsumindustri styrker i disse dager grunnlaget for fremtidsrettet industridrevet forskning og ...

I august 2008 varslet fiskeri- og kystminister Helga Pedersen at hun vil innføre nye merkekrav for fiskeprodukter i Norge. Fiskeri- og kystdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift om slike ...

Eit stort prosjekt med etterutdanning av maskinpersonell i havfiskeflåten er no i gang. I alt har 114 maskinassistentar meldt seg til kursa.

Folketrygdfondet har økt sitt eierskap i Marine Harvest, og  meldte i dag at fondet har kommet over flaggegrensen ved fem prosent eierandel.

Fiskebåtredernes Forbund vil ha en kraftig opptrapping av ressursforskningen, og ber regjeringen om å utarbeide en langsiktig strategi for økt satsing på ressursforskning.

I 2008 var 35 prosent av fangsten i Lakselva på Senja oppdrettslaks. I år er det knapt observert oppdrettslaks i elva.
Last flere