Mattilsynet har påvist en farlig algegift i Midt-Troms, og advarer nå folk mot å spise skjell som man plukker selv i dette området.

Over 50 deltakere samlet seg til fagmøte om forskning og utvikling innen foredling av laks, som ble arrangert på Hell 17. og 18. ...

Mattilsynet har påvist en farlig algegift i Midt-Troms, og advarer nå folk mot å spise skjell som man plukker selv i dette området.

Over 50 deltakere samlet seg til fagmøte om forskning og utvikling innen foredling av laks, som ble arrangert på Hell 17. og 18. ...

Det ble nylig igangsatt et treårig forskningsprosjekt med mål om å kartlegge hvordan viruset som forårsaker PD sprer seg innen og mellom oppdrettslokaliteter.

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag besluttet å øke ukesbeløpet i garantilotten fra 2.200 kroner til 3.500 kroner.

Bremanger: Havområda som Grotle Havbeite tidlegare hadde konsesjon på, er no opna for ålmenta og alle som vil fiske etter dei ordinære reguleringane.

SFT har stilt krav til StatoilHydro om å samle opp borekaks og partikkelholdig borevæske fra fire produksjonsbrønner på Morvin-feltet for å hindre at koraller skades.

SFT sier nei utslipp som kan skade koraller, og krever at borekaks samles opp eller pumpes bort fra koraller under boring av letebrønn ved Sularevet verneområde i Norskehavet.

Norges Sildesalgslag åpner for å kunne gi adgang for fartøyer til å levere ut over den eksisterende kvantumsbegrensningen på 20 tonn per fartøy.
Last flere